Tietosuojaseloste

Tietosuojalain (1050/2018) 10 § mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterin nimi

Colores- Suomen suolistosyöpäyhdistyksen ylläpitämä läheisten verkkosivusto tapahtumailmoittautumisrekistereineen.

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry Verkkosivut: www.colores.fi, https://laheiset.colores.fi/ Osoite: Saukonpaadenranta 2, 00180 Helsinki
Puh. 010 422 2540

Sähköposti: info@colores.fi

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Henkilö, joka hoitaa rekisteriasiat ja johon voi ottaa yhteyttä.

Nimi: Jenni Tamminen
Osoite: Saukonpaadenranta 2, 00180 Helsinki Puh. 050 377 6770
Sähköposti: jenni.tamminen@colores.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallisena tarkoituksena on yhdistyksen toiminnan toteuttaminen ja sen turvallisuuden valvominen sekä toteutetun toiminnan palautteen keruu.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset:

  • Henkilön nimi- ja sähköpostiosoitetietojen ylläpito
  • Tiedottaminen ja markkinointi yhdistyksen järjestämistä tapahtumista
  • Tapahtumailmoittautumisten keräys
  • Palautekyselyiden toteuttaminen
  • Tilastojen koostaminen. Yksittäisiä henkilöitä ei ole mahdollista tunnistaa tilastoista.
  • Vertaistukihenkilötoiminta

Rekisteröidyillä on oikeus kieltäytyä yhdistyksen lähettämisen markkinointiviestien ja tiedotteiden vastaanottamisesta. Kieltäytyminen tapahtuu ilmoittamalla asiasta sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse rekisterinpitäjälle.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

• Jäsenten yhteystiedot (Nimi ja sähköposti)

5. Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 . Rekisterin suojauksen periaatteet

1. Sähköiset tiedot
Tietoja käsitellään sähköisellä palvelulla ja tätä varten tietoja tallennetaan Yhdistyksen työntekijöiden hallinnoimalla tilille. Tili on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja asianmukaisesti valvottu. Tiliä käyttävät yhdistyksen työntekijät, jotka ovat vaitiolovelvollisia rekisterin sisällöstä.

Työntekijöiden tietokoneilla käsitellään lisäksi Excel-taulukoita, jotka sisältävät henkilötietoja. Tietokoneet on suojattu henkilökohtaisilla salasanoilla ja tietoturvaohjelmistolla.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä. Tarvittava toimenpide on tehtävä viimeistään yhden kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta.

9. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Oikaisupyyntö tehdään rekisterinpitäjälle. Tarvittava toimenpide on tehtävä viimeistään yhden kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta.